Home » Kamimo Banggai » Moinsale Banggai » Pobolosi Sulat Banggai
pasang-iklan-atas

Pobolosi Sulat Banggai

Pembaca : 10
IMG_20220318_230126_007

Utus Mai Nda Po-Timbang Pantun Banggai !

Pau Lomboan.
Molo Kinobian
Ko Puuk Boan.
Mosikit ko Mian.

Taus doi Kombung.
Mangala Potil.
Nyai mu Mulung.
Mau mu Binatil.
                                                                  
Boloki Meng.
Pau Gorontalo.
Taus ko Meng.                        
Lubat songulo.

Pau Kolo
Taus doi Boniton.
Mau nda Bontolo
Bai nai nda Politon.

Mangkanggi Kokis.
Tukon Pokolis.
Iko Lokis.
Buno Kinis.
                                                                  
Remason Arab Binaba Tolibo.
Tikala Moute Kinanggon Salanggar.
Boine Noko Mian Totobo.
Bai Kona Kinan Tongo Katumbar.

Tuangke Cina Mangkanggi senter.
Taus Panapat Lakit Katinting.
Huuuuu Boine do Nanggu Kineker.
Muhamaaa…Buno Ayu Ting-Ting.

Kulita Banggai Kulita Mangkakat.
Tokukur Pandaluk Kina Bukuan Leal.
Ko Balu kai Inai, Mangkakat.
Mosimosiak Konda Salual.

Mongoli Piso bai Kabuso.
Komo dano Baino Bakoko.
Boine Noko Tambongan ko Duduso.  Bai Kona Salaan Boan ko Keleko.           

Labue Pulut Tagana Manggulolong.
Bakoko Butut Bakoko Tinombo.
Kalu Komu Noa doi Boine Akina Polong.
Sumaikon doi Bonua Makanda Bese Tukon Ombo.

Lakalakat doi Lelengkas.
Nganggalaup doi Pakalalas.
Boine Mbombos Buno ko Bangas.
Kalu na Tupe, Weee Barapuas.

Tubo Monondok Nda Sambayang
nda Sombaiyo, ko temeneno.
Oh Sindua Nggu Soyang Boli Mu Toiyo,
doi Noanggu Lalong Tongo Ikomo.

Kalu dano loka Bobine.
Mai po Benggu Basaisua.
Kalu dano Pau Boine.
Mai sion Nda Basindua.

Taus Sabang Kinobian.
Malat Susum Tongo Kadompe.
Boine noko Nanggu Bibian.
Nje Komo Singgile Yaku Laupe.                                                                  

Uwa Sama Taus Sabang.
Mantapu Susum Nggu Oliyo.
Yaku Iyase Tangkalabang.
Bai Boloki Akina Kilayo.

Pau Banggai Bakombung Kasubi.
Kina Toliminggene Mansakakon Baku.
Töngo Meng Nanggu Kinabi.
Komu Pau Boine Tinggoli Kanaku.

Tubo doi dunia nai Nda Sasal.    
Boli nda Tuboan na Talakana.        
Mau nda Tealimo Tanas Babasal.
Bai nai nda Durhaka doi Tama-Tina.

Pau Labibi Taus Kuliah.
Polong doi Luok tongo Bakolo.
Kotina-Tamano Harape Kuliah.
Padahal kai nia Tongo Moolo.

Tonggong Peling nda Lubatan.
Tano Bolukan nda Bakanggian.
Dumpak dimba nda basulatan.
Pupus kokabus kinatauan. (**)

Sumber : Group facebook Mai Nda Moinsale Banggai

Share :
Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait

no post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Kamimo Banggai » Moinsale Banggai » Pobolosi Sulat Banggai

Pobolosi Sulat Banggai

[update-viewer]
Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait

no post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *